Stowarzyszenie

Ludowy Klub Jeździecki TARANT

Kurs pracy z młodymi końmi

Kurs podzielony na dwie części:

1 "Przygotowanie do zajeżdżania młodych koni" 

2 "Jeździec młodych koni".

Warunkiem przystąpienia do kursu jest umiejętność pokonywania parkurów na poziomie 100cm (osoby nie spełniające tego warunku mogą przystąpić pod warunkiem zaliczenia wewnętrznego testu praktycznego).

Każda część kursu trwa 3 miesiące. Cały kurs obejmuje :

- naukę pracy z ziemi (lonżowanie, habituacja, wprowadzanie do przyczepy, praca w roundpenie)

- psychologię koni (w tym mechanizmy i dynamikę oraz profile uczenia się koni), 

- podstawy żywienia koni,

- podstawy dopasowania sprzętu,

- zasady działania sprzętu jeździeckiego (wędzidła i inne pomoce jeździeckie),

- podstawy przygotowania programów treningowych oraz monitorowania przebiegu pracy koni na każdym poziomie rozwoju (konie młode, dorosłe, seniorzy)

- praktyczna praca z końmi (min. 60h na 1 część kursu)

Kurs "Mój pierwszy parkur"

Kurs stanowi kontynuację kursu "Mój pierwszy skok" i przygotowuje do pokonywania pełnych parkurów przeszkód.

Kurs przeznaczony dla osób, które są kontynuować rozwój w dyscyplinie Skoki przez Przeszkody.

Kurs trwa 5 tygodni i obejmuje 15 treningów sportowych (3 x tygodniowo).

Warunkiem przystąpienia do kursu jest umiejętność pokonywania pojedynczych przeszkód z zachowaniem trasy i równowagi.

Kursy na poziomie rekreacyjnym

Kursy dodatkowe

Kurs korekcji kopyt dla początkujących

Zapraszamy osoby chętne do nauki korekcji kopyt u koni - po zaliczeniu kursu jest możliwość świadczenia usług na miejscu.
 
Kurs przeznaczony dla osób początkujących w temacie korekcji kopyt, również dla osób bez doświadczenia w pracy przy koniach.
 
Kurs przygotowuje do wykonania samodzielnej korekcji kopyt o prawidłowej budowie.
 
Kurs ma charakter praktyczno - teoretyczny. Część praktyczna odbywa się przy spokojnych koniach przystosowanych do zabiegów.

Opiekun Koni

Kurs przeznaczony dla osób, które chcą zadbać o dobrostan i potrzeby koni oraz nauczyć się pracy z końmi pozwalającej na bezpieczne obcowanie. Szczególnie przydatny dla osób planujących opiekę nad koniem (własnym, dzierżawionym) lub dla osób mających problemy z posiadanym koniem.

Kurs obejmuje takie umiejętności jak: ocena zdrowia i pierwsza pomoc u koni, podstawy pracy behawioralnej (m.in. nauka podnoszenia kończyn, wprowadzania do przyczepy), podstawy lonżowania, pielęgnacja i zabiegi.

Kurs trwa 4 tygodnie i obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną (12 zajęć praktycznych, 3 razy w tygodniu).

Kursy na poziomie sportowym

Kurs "Mój pierwszy skok"

Kurs przeznaczony dla osób chcących rozpocząć przygodę ze Skokami przez Przeszkody.

Kurs trwa 5 tygodni i obejmuje 15 treningów sportowych (3 x tygodniowo) przygotowujących do pierwszych skoków przez przeszkody.

Celem kursu jest nabycie umiejętności prowadzenia konia na trasie z pojedynczymi przeszkodami oraz zachowania stabilnej równowagi podczas skoków.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest umiejętność samodzielnej jazdy galopem.

Kurs "Mój pierwszy galop"

Warunkiem zapisania się na kurs jest posiadanie umiejętności samodzielnego przygotowania konia do zajęć oraz samodzielnej jazdy kłusem.

Kurs przygotowuje do samodzielnej jazdy w galopie oraz obejmuje podstawy pracy z koniem z ziemi. Uzupełnienie kursu o pracę z ziemi pozwala na lepsze zrozumienie procesu uczenia się koni, co wspomaga komunikację z koniem z ziemi i z siodła.

Kurs trwa 6 tygodni i zawiera 12 zajęć praktycznych - 10 zajęć jazdy konnej i 2 zajęcia pracy z ziemi (każde zajęcia trwają 1h30min).

 

Poniżej przedstawiamy Państwu opisy zajęć dla dzieci i dorosłych. Zajęcia są prowadzone przez instruktorów posiadających uprawnienia do uczenia jazdy konnej na poziomie rekreacyjnym oraz sportowym. 

W ofercie mamy również zajęcia hipoterapeutyczne, prowadzone przez instruktora posiadającego uprawnienia nadane przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne oraz posiadającego wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami o szczególnych potrzebach.

Kurs "Mój pierwszy koń"

Kurs przeznaczony jest dla osób poczatkujących, które chcą poznać podstawy jazdy konnej (do poziomu samodzielnej jazdy w kłusie) oraz podstawy opieki nad końmi.

Na kursie każdy uczestnik ma przydzielonego konia do opieki, przy którym uczy się podstawowych czynności związanych z dbaniem o zdrowie.

Dodatkowo podczas zajęć tłumaczymy, jak konie postrzegają świat i jak stworzyć z nimi bezpieczną relację.

Kurs trwa 5 tygodni i zawiera 10 zajęć praktycznych (każde zajęcia trwają 1h15min i obejmują naukę przygotowania konia do zajęć oraz ok. 40min nauki jazdy konnej).

Zajęcia dla zaawansowanych

OPIS: Na zajęciach jeźdźcy kontynuują naukę poruszania się galopem oraz wykonują podstawowe programy ujeżdżenia, a także uczą się podstaw pracy z ziemi z końmi. 

CZAS TRWANIA: Zajęcia trwają 1h30min. 

CEL: Jeździec potrafi poruszać się galopem po dużej ujeżdżalni, umie wykonać podstawowe programy ujeżdżenia, zna podstawy pracy z ziemi. 

GRAFIK ZAJĘĆ: Zajęcia są prowadzone 1 lub 2 razy w tygodniu.

Zajęcia dla średniozaawansowanych

OPIS: Na zajęciach jeźdźcy kontynuują naukę poruszania się kłusem po dużej ujeżdżalni oraz uczą się jazdy galopem. 

CZAS TRWANIA: Zajęcia trwają 1h30min i obejmują przygotowanie konia do jazdy oraz naukę jazdy konnej. 

CEL: Jeździec zna zasady bezpiecznego poruszania się galopem po dużej ujeżdżalni. 

GRAFIK ZAJĘĆ: Zajęcia są prowadzone 1 lub 2 razy w tygodniu.

Zajęcia dla początkujących

OPIS: Nauka obejmuje przygotowanie konia do jazdy oraz umiejętność poruszania się stępem i kłusem na małej ujeżdżalni. 

CZAS TRWANIA: Zajęcia trwają 1h15min i obejmują przygotowanie konia do jazdy oraz naukę jazdy konnej (30min).

CEL: Jeździec zna zasady bezpiecznego zachowania się przy koniach. Potrafi wyczyścić i osiodłać konia oraz umie utrzymać na koniu równowagę w stępie i kłusie.

GRAFIK ZAJĘĆ: Zajęcia są prowadzone 1 lub 2 razy w tygodniu.

GRUPA ZAAWANSOWANA

OPIS: Na zajęciach dzieci kontynuują naukę galopu i skoków przez przeszkody oraz uczą się wykonywania z końmi ćwiczeń podczas pracy z ziemi. Zajęcia prowadzone są na dużej ujeżdżalni.

CZAS TRWANIA: Zajęcia trwają 1h30min.

CEL: Dziecko potrafi poruszać się swobodnie galopem i pokonać parkur (tor przeszkód) oraz zna podstawy pracy z ziemi z końmi.

GRAFIK ZAJĘĆ: Zajęcia są prowadzone semestralnie (zimowy: wrzesień - styczeń oraz letni luty - czerwiec). Zajęcia odbywają się 8 razy w miesiącu, w dwa wybrane dni tygodnia (Grupa 1: poniedziałek i środa; Grupa 2: wtorek i czwartek). 

GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA

OPIS: Warunkiem udziału w zajęciach na tym poziomie jest umiejętność samodzielnego przygotowania konia do zajęć oraz samodzielnej jazdy w stępie i kłusie. Na zajęciach dzieci ćwiczą umiejętności samodzielnej jazdy stępem i kłusem oraz uczą się galopu i skoków przez przeszkody. Zajęcia odbywają się na małej ujeżdżalni.

CZAS TRWANIA: Zajęcia trwają 1h30min.

CEL: Dziecko potrafi poruszać się na stępem, kłusem i galopem na małej ujeżdżalni oraz umie wykonać skoki z kłusa.

GRAFIK ZAJĘĆ: Zajęcia są prowadzone semestralnie (zimowy: wrzesień - styczeń oraz letni luty - czerwiec). Zajęcia odbywają się 8 razy w miesiącu, w dwa wybrane dni tygodnia (Grupa 1: poniedziałek i środa; Grupa 2: wtorek i czwartek). 

Zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat

Oferta

Kursy

Zapraszamy na prowadzone przez nas kursy.

Stowarzyszenie

Ludowy Klub Jeździecki TARANT

Zajęcia dla dzieci

Zapraszamy na zajęcia jazdy konnej dla dzieci. Zajęcia prowadzone są na kucach, dzięki czemu dzieci mogą się bezpiecznie uczyć takich samych czynności związanych z jazdą konną jak osoby dorosłe jeżdżące na dużych koniach. Program obejmuje naukę aż do poziomu skoków przez przeszkody.

Głównymi celami zajęć są:

- wychowywanie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu, bez telefonu czy internetu

- wspomaganie rozwoju motorycznego, w tym poprawnej postawy ciała

- wspomaganie rozwoju mentalnego poprzez naukę empatii, odpowiedzialności, cierpliwości oraz budowanie samooceny i pracy w grupie

- umożliwienie dzieciom i rodzicom spędzania wspólnie czasu

Zajęcia dla dzieci w wieku 4 - 7 lat

OPIS: Zajęcia są prowadzone w asyście rodzica, który razem z dzieckiem uczy się zachowania przy koniach. Dzięki temu dziecko czuje się pewniej i bezpieczniej, a dodatkowo uczy się aktywności fizycznej obserwując mamę lub tatę. Ćwiczenia są prowadzone w formie gry i zabawy na koniach.

CZAS TRWANIA: Zajęcia trwają 1h15min i obejmują przygotowanie kuca do jazdy oraz naukę jazdy konnej (30min).

CEL: Dziecko zna zasady bezpiecznego zachowania się przy koniach. Przy asyście rodzica potrafi wyczyścić i osiodłać konia oraz umie utrzymać na koniu równowagę w stępie i kłusie.

GRAFIK ZAJĘĆ: Zajęcia są prowadzone semestralnie (zimowy: wrzesień - styczeń oraz letni luty - czerwiec). Zajęcia odbywają się 4 razy w miesiącu, w wybrany dzień tygodnia (piątek lub sobota). 

GRUPA POCZATKUJĄCA

OPIS: Zajęcia są początkowo prowadzone w asyście rodzica. Po zdobyciu przez dziecko umiejętności kierowania koniem, dziecko jeździ samodzielnie (bez asysty) stępem i kłusem na małej ujeżdżalni.

CZAS TRWANIA: Zajęcia trwają 1h30min i obejmują przygotowanie kuca do jazdy oraz naukę jazdy konnej (45min).

CEL: Dziecko zna zasady bezpiecznego zachowania się przy koniach. Potrafi samodzielnie wyczyścić i osiodłać konia oraz umie kierować i utrzymać na koniu równowagę w stępie i kłusie.

GRAFIK ZAJĘĆ: Zajęcia są prowadzone semestralnie (zimowy: wrzesień - styczeń oraz letni luty - czerwiec). Zajęcia odbywają się 4 razy w miesiącu, w wybrany dzień tygodnia (piątek lub sobota). 

Zajęcia dla młodzieży i dorosłych

Zajęcia dla młodzieży i dorosłych są prowadzone od poziomu początkującego do poziomu samodzielnej jazdy w galopie. Program zajęć obejmuje podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego opiekowania się koniem (w tym dla osób planujących posiadanie własnego konia). W ramach zajęć prowadzone są: nauka jazdy konnej do poziomu galopu, podstawy pielęgnacji koni oraz podstawy pracy z ziemi z końmi.

Treningi sportowe

Zapraszamy na treningi sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych od poziomu amatorskiego do poziomu Mistrzostw Polski.

W naszej pracy, poza aspektami technicznymi, zwracamy szczególną uwagę na rozwój cech psychicznych u konia i jeźdźca. Ważne jest dla nas, by jeździec nie tylko wiedział, jak się z koniem porozumiewać, ale także na jakich zasadach i mechanizmach to porozumiewanie jest oparte. W myśl zasady:

"Nie ma Sztuki Jeździeckiej bez zrozumienia,

nie ma zrozumienia bez wiedzy".

Celem naszej pracy jest wykształcenie jeźdźca, będącego partnerem dla swojego konia.

 

W stajni istnieje możliwość dzierżawy koni sportowych na miejscu.

Oferujemy także przygotowanie młodych koni do konkurencji Skoków prze Przeszkody.

Hipoterapia

Hipoterapia, zwana również terapią jeździecką, to forma terapii, która wykorzystuje kontakt z końmi do poprawy zdrowia fizycznego, emocjonalnego i psychologicznego u pacjentów. Zajęcia hipoterapii przynoszą wiele korzyści, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, zaburzeniami sensorycznymi, autyzmem oraz problemami emocjonalnymi. Poprzez rytmiczne ruchy konia, pacjenci rozwijają lepszą koordynację, równowagę oraz siłę mięśniową. Dodatkowo, hipoterapia stymuluje zmysły, wpływając pozytywnie na integrację sensoryczną i rozwijając zdolności poznawcze. Kontakt z końmi i opieka nad nimi sprzyja także nawiązywaniu relacji, rozwijaniu zaufania i poprawie samopoczucia emocjonalnego u pacjentów, czyniąc hipoterapię niezwykle cennym narzędziem terapeutycznym.

Zachęcamy do skorzystania z zajęć hipoterapeutycznych. Zajęcia są prowadzone przez hipoterapeutę posiadającego uprawnienia nadane przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne oraz posiadającego wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami  szczególnych potrzebach.